Contact

boek hier

 

 

This website describes several Amsterdam botels.
Would you like to see an article published? Send us an email via @ botel-amsterdam.nl. For questions about reservations you can turn to the relevant botel. You will therefore not receive an answer to your reservation questions via this site. Unfortunately we cannot answer questions about reservations, prices or vacancy.

We only read the email periodically. If you send us an email it may take weeks before we read the email.

Wilt u een artikel plaatsen of onze advertentiemogelijkheden weten? Stuur dan een email naar de webmaster via @ botel-amsterdam.nl

Op deze site kunt u alleen voor de beschreven botels boeken. Voor vragen over reserveringen kunt u zich wenden tot het desbetreffende botel. U ontvangt derhalve geen antwoord op uw reserverings-vragen via deze site. Wij lezen de email slechts periodiek uit. Indien u ons een email stuurt kan het weken duren voordat wij de mail lezen.